Protección de Datos
RGPD, LSSI y PLOD

1. Documentació

Documentar per què no cal un Delegat de Protecció de Dades

2. Assessorament

Assessorament al Delegat de Protecció de Dades

3. Registre Activitats de tractament

·Inventari de tractaments
·Legitimació i Consentiment
·Revisió formularis per adaptar-los al RGPD
·Redacció Registre Activitats del Tractament
·Revisió mesures de seguretat (antic document de seguretat orientat a riscos)

4. Anàlisi de riscos i necessitat EIPD

Análisis de riesgos y necesidad EIPD

5. Protocol de seguretat

Protocol en cas de violacions de seguretat

6. Protocol drets

Protocol atenció drets ARCO+

7. Revisió del contracte

Revisió contractes amb terceres empreses (Encarregats del Tractament), amb accés a dades personals o que poguessin accedir a dades personals en algun moment

8. Revisió privacitat

Revisió política de privacitat

9. Revisió cookies

Revisió política de cookies