Procediments judicials

Assessorament a treballadors i empresaris en processos judicials enfront atacs informàtics, robatori d'informació, converses o pistes d'emails i xats

   · Gestió d'evidències en delictes digitals
   · Anàlisis forense de la infraestructura tecnològica que permet identificar, preservar, analitzar i presentar dades vàlides dins d'un procés legal