Certificats digitals

Gestió de certificats digitals segons la Llei de Signatura Electrònica

· Elaboració dels procediments que permetin la tutela i gestió permanent dels certificats digitals d'una empresa, així com l'ús que es realitza dels mateixos