Empreses de serveis

· Assessorament en l'elaboració de contractes LSA (Level Service Agreement) i de les clàusules pel dret a auditories per part de l'empresa contractant