Compliance PBC

Prevenció de Blanqueig de Capitals
El fenomen del Blanqueig de Capitals és una de les majors preocupacions, tant a nivell nacional com internacional. Per a la seva prevenció és necessària la implementació de sistemes i models eficaços de diligència deguda, control i supervisió, amb la finalitat de complir amb la normativa vigent.
Per fer-ho possible, facilitem tota l'ajuda i suport tècnic especialitzat, així com oferim programes de formació i conscienciació personalitzats a les necessitats de cada organització.

Assessorament en Prevenció de Blanqueig de Capitals (PBC)

La nostra firma compta amb especialistes acreditats i d’experiència contrastada en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals per a l’assessorament dels clients i garantia del compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent. Així com també, per fer front al risc reputacional que es podria derivar per qualsevol forma d’involucració, inclús involuntària, en situacions d’aquest tipus.
El Model de Prevenció de Blanqueig de Capitals desenvolupat per la nostra firma contempla les següents fases:

Manual de PBC i definició de polítiques, normes i procediments

Aportem el nostre coneixement i suport en la confecció i aplicació pràctica del Manual de Prevenció de Blanqueig de Capitals, així com en la definició de les polítiques, normes i procediments, amb la finalitat de garantir el correcte procediment a tota l’organització.
La nostra firma també ofereix assessorament en l’establiment dels Òrgans de Control Intern (composició, organització interna, etc.) necessari i adaptat a la tipologia del subjecte obligat.

Anàlisi i documentació d’operacions sospitoses

Tal com estableix la normativa vigent en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals, dins dels principals requeriments contemplats als que estan sotmesos els subjectes obligats (*) és imprescindible l’aplicació de mesures de diligència deguda, com són:
 • Identificació formal
 • Identificació del titular real
 • Indagació del propòsit en la relació comercial
 • Seguiment continuat (en cas de reiteració d’operacions)
 • Implementació de mesures amb enfocament de risc
 • Mesures reforçades de diligència deguda en cas d’operacions inusuals, singulars, paradisos fiscals, etc.


Addicionalment, en el supòsit que, com a conseqüència del nostre anàlisi, es tingui sospites o certeses d’estar davant d’operacions vinculades al blanqueig de capitals, haurem de procedir al seu examen minuciós i oportuna documentació.
Des de la nostra firma, els nostres especialistes aporten assessorament rigorós, per tal de donar compliment a totes aquestes obligacions d’anàlisi i documentació i complir escrupolosament amb la normativa establerta.

(*) Subjectes Obligats: entitats financeres, asseguradores, casinos de joc, immobiliàries, auditors, comptables, assessors fiscals, advocats, procuradors, notaris, registradors, joiers, galeries d’art i antiguitats, loteries, custòdia, transport de fons i fundacions

Informació i documentació a facilitar al SEPBLAC

El Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) és l’organisme oficial de l’Estat que té la responsabilitat de vetllar pel compliment de les obligacions en aquesta matèria.
Addicionalment, pel que fa a les mesures de diligència deguda, s'estableixen altres tipus de requisits com són les obligacions d’informació i prohibicions, les quals es materialitzen en:
 • Examen especial d’operacions
 • Comunicació per indicis mitjançant els models de reporting establerts pel supervisor
 • Abstenció d’execució d’operacions
 • Col·laboració amb el SEPBLAC, davant els seus requeriments i instàncies
 • Prohibició de revelació d’informació a persones sospitoses i a tercers
 • Conservació de documents: mínim 10 anys

Al respecte de totes aquestes obligacions, la nostra firma ofereix assessorament amb l'objectiu de facilitar tota la informació relativa i documentació precisa al SEPBLAC, corresponent a aquelles operacions amb indicis d’estar vinculades amb el blanqueig de capitals.
 
 
 
 

Verificació, seguiment i control

En la nostra qualitat d’experts externs registrats davant el SEPBLAC estem en condicions de verificar el correcte compliment del Programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals instaurat, en el supòsit de que existeixi. En cas contrari, proposem la implementació del sistema preventiu més adequat.
Els nostres dictàmens i judicis de valor sempre van acompanyats de recomanacions i propostes de millora, sobre les que col·laborem en la seva implementació i efectuem un seguiment i control periòdic.

Formació i conscienciació en matèria de PBC

Amb la finalitat de garantir el bon funcionament del Programa de Prevenció de Blanqueig de Capitals és necessari comptar amb un bon planning de formació i divulgació d’aquesta matèria, tant per la gerència com per la resta del personal directament implicat.
A tal efecte, oferim i impartim programes de formació i conscienciació, tant en format presencial com també e-learning, amb l'objectiu que l'organització estigui alineada en la correcta direcció.

Definició del model d’autoavaluació del sistema de PBC

Una vegada determinats els objectius de compliment de l'organització i avaluats també els riscos penals, es procedeix a la definició dels plans d'acció. Aquests plans s'implementaràn segons l'ordre de prioritats establert.
La implementació dels plans d'acció comportarà l'assoliment d'un entorn de control adequat. A partir del seu establiment serà necessari realitzar un seguiment dinàmic, mitjançant la disponibilitat d'un quadre de comandament de Compliment Normatiu.
Lògicament, per a garantir la màxima visibilitat del quadre de comandament, aquest hauria de ser reportat periòdicament al màxim òrgan d'administració de l'empresa o institució, circumstància imprescindible per a facilitar la seva permeabilitat a través de tota l'organització.

Assistència i interlocució davant el SEPBLAC

La nostra firma aporta assistència i suport tècnic, amb la finalitat d’interactuar amb el SEPBLAC en nom i representació del nostre client, donant compliment a requeriments d’informació, transmissió de documentació, reporting de dades, etc.

Representació legal en procediments judicials

La nostra firma presta una estreta col·laboració en la defensa dels interessos dels nostres clients en qualsevol procediment judicial instat a les diferents demarcacions de Justícia del territori nacional.

 • Si us plau, indiqui les dades

 • Si us plau, indiqui les dades

  Valor incorrecte. Si us plau, corregeix-ho.

 • Política de privacitat

  Responsable: GRC Boutique, S.L. (Complia) + info
  Finalitat: Donar resposta a la seva consulta realitzada a la nostra web + info
  Legitimació: Consentiment de l'Interessat + info
  Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal + info
  Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional  + info
  Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: política de privacidad
  LSSI: D'acord amb la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, autoritzo que remetin notícies d'actualit