Píndoles formatives | Carpetes personals

07/05/2020

Píndoles formatives | Carpetes personals

Ús de les carpetes personals | #Compliance Digital

Les carpetes personals sempre han estat un focus de malentès entre empreses i treballadors, sobretot perquè no s’ha explicat prou bé què són i què no són "carpetes personals".

La LOPDGDD obliga als empresaris i directius a indicar els usos que poden fer els treballadors sobre els recursos informàtics que es posen a la seva disposició.

Aquesta píndola té per objectiu aportar les idees bàsiques i els arguments pels quals no s’ha de fer un mal ús de les carpetes personals.