UNE 19601, una guia necessària per prevenir la Responsabilitat Penal de les Organitzacions

07/06/2017
 

UNE 19601, una guia necessària per prevenir la Responsabilitat Penal de les Organitzacions

 
El passat 18 de maig, l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, va publicar oficialment la norma UNE 19601, dirigida a convertir-se en l'estàndard de referència en matèria de gestió de sistemes de prevenció de delictes per part de les persones jurídiques i organitzacions.
Segons estableix el Codi Penal, les persones jurídiques poden ser responsables de diversos delictes. No obstant, a partir de l'1 de juliol de 2015, una persona jurídica pot quedar exempta de responsabilitat penal si acredita degudament que, abans de cometre el delicte, tenia implementat eficaçment un sistema de prevenció de delictes.
 
La UNE 19601 té com a objectiu oferir eines a les empreses i a les organitzacions perquè puguin gestionar eficaçment un sistema de prevenció de delictes i, en definitiva, complir amb els requisits establerts en el Codi Penal per tal que la persona jurídica quedi exempta de responsabilitat penal.
 
L'esmentada UNE, d'alt nivell i, per tant, certificable per una tercera part independent, serveix de guia pel compliment de les exigències establertes en el Codi Penal per aquests models o sistemes de gestió per a la prevenció, detecció i gestió de delictes. A més, respecta les bones pràctiques internacionalment acceptades sobre la matèria. Això farà, per les organitzacions que compleixin amb els requisits de la norma, evidenciar la seva cultura, respecte i integritat en matèria de Compliance, obtenint així un important element addicional a l'hora de valorar l'eficàcia del model de prevenció i detecció de delictes.
 
Per altra banda, cal destacar que la norma va dirigida a tot tipus d'organitzacions, independentment de la seva grandària, activitat o sector, amb o sense ànim de lucre, i que la seva estructura d'alt nivell permet integrar-la en diversos sistemes de gestió com són, entre altres, els contemplats a la ISO 19600 relativa als Sistemes de Gestió de Compliance, la ISO 37001 per a la prevenció i detecció del suborn o la ISO 9001, per exemple.
 
Finalment, esmentar que encara que la norma és un pas importantíssim per aclarir les obligacions de l'article 31 bis del Codi Penal, caldrà esperar per veure com els tribunals valoren l'adequació i l'eficàcia dels models implementats, no només pel que fa al lideratge i compromís per part de l'òrgan de govern, a la diligència deguda exigible a tots els membres de l'Organització o a la formació realitzada respecte dels riscos penals identificats i avaluats, sinó també i, sobretot, a la dels controls amb què compta l'Organització.
 
En definitiva, el compliment per part de l'Organització de la norma UNE 19601 servirà per aconseguir la pretesa cultura ètica, reduint així la probabilitat que es cometin delictes. Però el més rellevant, sense cap mena de dubte, és que la preuada exempció de la pena serà una conseqüència natural del compromís "voluntari" adquirit per l'Organització per a la prevenció i detecció de tota conducta delictiva.