Som el seu partner de Corporate Compliance
Sistemes intel·ligents per la Prevenció de Riscos Legals
Experts en la prevenció de Riscos Legals Corporatius

Compliance Financer

Defensa dels nostres clients en l'aplicació de la transparència financera en la seva contractació bancària

Compliance Digital

Configuració e implementació de models de complimient normatiu a l'entorn digital i tecnològic

Compliance Penal

Disseny i implementació de models efectius de prevenció per evitar la comissió de delictes en el si de les empreses

Compliance PBC

Assessorament especialitzat en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Boutique de Compliance

Complia és una autèntica boutique de Compliance, amb vocació de servei per satisfer les necessitats dels nostres clients, amb el màxim rigor i professionalitat.

 

Vetllem pel compliment normatiu i seguretat jurídica dels nostres clients, l'èxit dels quals és la nostra major recompensa.

Twitter

Darreres entrades del Blog

    • 10
    • Octubre
      2018

    Modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Comentarios al Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisito de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.