Sistemes intel·ligents per la Prevenció de Riscos Legals
Som el seu partner de Corporate Compliance
Experts en la prevenció de Riscos Legals Corporatius

Compliance Penal

Disseny i implementació de models efectius de prevenció per evitar la comissió de delictes en el si de les empreses

Compliance PBC

Assessorament especialitzat en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme

Compliance Digital

Configuració e implementació de models de complimient normatiu a l'entorn digital i tecnològic

Compliance Financer

Defensa dels nostres clients en l'aplicació de la transparència financera en la seva contractació bancària

Boutique de Compliance

Complia és una autèntica boutique de Compliance, amb vocació de servei per satisfer les necessitats dels nostres clients, amb el màxim rigor i professionalitat.

 

Vetllem pel compliment normatiu i seguretat jurídica dels nostres clients, l'èxit dels quals és la nostra major recompensa.

Twitter

Darreres entrades del Blog